ផ្សារឥណ្ឌូចិន ( ផ្សារថៃរោងគ្លឿ )

We’re open Monday – Sunday

9:00 am – 7:00 pm.

សំណួរ ដែលអតិថិជនតែងតែសួរ!

សូមអានសំណួរដែលអតិថិជនយើងសួរជាញឹកញាប់មុនពេលផ្ញើសារមកពួកយើង។

តើគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនយ៉ាងដូចម្ដេច ?

ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនឹងរហ័សសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

តើការទូទាត់ប្រាក់ដោយវិធីណា ?

លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាម e-money, Wing, Truemoney ឬ ABA Bank ( 096-303 7777 )។

តើការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

ការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវចំណាយពេល ១ ទៅ ២ ថ្ងៃសំរាប់ថ្ងៃធម្មតា។

តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាទិញ?

លោកអ្នកនឹងបានទទួលបានអ៊ីមែលមួយបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាទិញ។

ផ្ញើអ៊ីមែលមកពួកយើង